Residentie Carolus
Burg.Vandenbogaerdelaan 46-48
B-8870 Izegem
Tel : 051 / 30 60 47
Fax : 051 / 30 94 14

 
Boekhouding en Fiscaliteit
 

Overzicht nieuwsbrieven

Datum Titel
01/08/2018Verplichte factuurvermeldingen
01/01/2018Fiscale incentives voor KMO's in de PB en Venb.
26/07/2017De hervorming van de vennootschapsbelasting : 2018 - 2020
07/03/2017Check inhoudingplicht BV en RSZ
25/01/2017Schrapping voorschotten kwartaalaangevers BTW
12/02/2016Wijziging ouderdomsvereiste vanaf 12/02/2016 voor toepassing verlaagd tarief van 6% voor renovatiewerken.
06/12/2015Vanaf 1 januari 2016 toepassing 6% btw op renovatiewerken van 5 naar 10 jaar.
01/07/2015Overzicht schenkbelastingen (gronden, (on)roerende goederen, fam. ondern/vennootsch)
01/01/2015Definitieve regeling voorschotfacturen vanaf 2015.
31/12/2014Definitieve regeling GKS (black box) voor de horeca.
12/12/2014Ontheffing van het keuzestelsel voor gemandateerde vennootschappen.
01/04/2014Wijziging rechtgebieden van vennootschappen.
27/01/2014Geregistreerd kassasysteem GKS - definitieve regeling 01/01/2015
19/12/2013Liquidatiebonus Art. 537 WIB92 FAQ
04/11/2013De invoering van het geregistreerd kassasysteem (GKS) in de HORECA.
01/10/2013Liquidatiebonus Art. 537 WIB92
19/12/2012Overgangsbepalingen voor de nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw.
15/12/2012De gewijzigde btw-regels inzake facturatie vanaf 01/01/2013.
11/12/2012Beperking recht op aftrek btw op gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen - praktische toepassing.
01/10/2012Voordeel alle aard van firmawagens - update
05/06/2012Geregistreerd kassasysteem 2013
06/04/2012Voordeel alle aard van firmawagens : nieuwe berekeningsregels
27/01/2012Energiebesparende maatregelen vanaf 2012
26/01/2012Voordeel alle aard van firmawagens : berekeningswijze
23/12/2011Beperking recht op aftrek btw op gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen in 2011.
06/12/2011Nota fiscale begrotingsmaatregelen : verduidelijkingen
01/12/2011Regeerakkoord : ontwerpverklaring m.b.t. ontvangsten en nieuwe maatregelen
20/10/2011Beperking recht op aftrek btw op gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen.
01/01/2006De notionele intrestaftrek

Opmerking:
Om deze nieuwsbrieven te bekijken, heeft u Adobe Reader nodig. Indien u dit programma nog niet heeft, dan kan u het hier downloaden.

Get Acrobat Reader

Last update: 3/4/2018