Residentie Carolus
Burg.Vandenbogaerdelaan 46-48
B-8870 Izegem
Tel : 051 / 30 60 47
Fax : 051 / 30 94 14

 
Boekhouding en Fiscaliteit
   

Algemeen

Ons kantoor streeft steeds naar kwaliteit en biedt in het algemeen een totaal service aan. Specialisatie in ons vakgebied en onderlinge samenwerking laten ons toe maatwerk te leveren zowel voor de kleine eenmanszaak als voor de grotere vennootschapsstructuur. De complexiteit van de huidige wetgeving vraagt om de nodige toelichting, advies en begeleiding. Hiervoor werken wij nauw samen met notarissen, bedrijfsrevisoren en advocaten. Voor grensoverschrijdende vraagstukken doen wij een beroep op internationale correspondenten
met eenzelfde organiek profiel die desgevallend de nodige bijstand kunnen verlenen.

Een greep uit de meest voorkomende diensten die wij verstrekken

  • de begeleiding van startende zelfstandigen
  • het voeren van de boekhouding
  • het opmaken van jaarrekeningen
  • het opmaken en invullen van BTW-aangiften, aangiften in de personen-, vennootschaps-, rechtspersonenbelasting en in de belasting der niet-inwoners
  • het geven van advies op fiscaal, boekhoudkundig, vennootschapsrechtelijk en sociaal vlak
  • het oprichten, ontbinden en vereffenen van vennootschappen
  • het opmaken van huurovereenkomsten, aandelenoverdrachten, verkopen handelsfonds, …
  • de opmaak van bezwaarschriften en de bijstand en verdediging bij fiscale controles
Last update: 3/4/2018